Ustalenie ojcostwa – jak ustalić, koszty badania

Ustalenie ojcostwa odbywa się na podstawie badań DNA. Cena takiej usługi zależy od rodzaju przeprowadzanego testu, a także czasu oczekiwania na wyniki, liczby badanych osób oraz innych czynników. Rozpatrywaniem spraw o ustalenie ojcostwa zajmują się Wydziały Rodzinne Sądów Rejonowych. Aby postępowanie się rozpoczęło, konieczne jest złożenie wniosku przez prokuratora lub jedną ze stron. Matka i domniemany ojciec nie mogą wnieść pozwu jedynie po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, a także w przypadku jego śmierci.

Jak sprawdzić ojcostwo do celów prywatnych?

Badanie ojcostwa do celów prywatnych kosztuje od około 600 do 2500 złotych. Rozbieżności te wynikają są z liczby osób badanych oraz oferty wybranego laboratorium, a także sposobu i miejsca poboru próbek oraz ich rodzaju. Mogą być one pobierane w placówce lub domu. Materiał genetyczny zazwyczaj pochodzi z wymazów policzka, włosów z cebulkami lub mikrośladów, na przykład na zużytej chusteczce higienicznej. Koszty badania zmieniają się także w zależności od czasu realizacji. Testy mogą trwać kilkanaście dni, jednak w niektórych laboratoriach wykonywane są ekspresowo nawet w ciągu doby.

Ile kosztuje badanie DNA na ustalenie ojcostwa do celów sądowych?

W przypadku badania DNA do celów sądowych, łączne koszty wynoszą około 1400 – 1800 złotych. Cena ta uwzględnia pobranie próbek od badanych osób oraz wykonanie analizy, a także zachowanie wszystkich wymaganych procedur. Testy do celów sądowych muszą zawierać dołączoną ekspertyzę, która wystawiana jest przez biegłego sądowego będącego ekspertem ds. ustalenia pokrewieństwa. Różnice kosztów w przypadku takiego badania DNA nie są duże. Rozbieżności wynikają głównie z czasu oczekiwania na wynik oraz usług dodatkowych, na przykład w postaci porad prawnych.

Ile kosztuje ustalenie ojcostwa w ciąży

Badanie ojcostwa dziecka wykonać można także u kobiety w ciąży. Koszty takiej usługi wynoszą od 2000 do nawet 6000 złotych. Ceny uzależnione są od metody pobrania próbek DNA dziecka. W przypadku pozyskania ich podczas badań prenatalnych, koszty wynoszą około 2000 – 2500 złotych. Zazwyczaj odbywa się to na drodze biopsji lub amniopunkcji, pobierając DNA z płynu owodniowego lub kosmówki w okresie od 11. do 15. tygodnia ciąży. Metoda ta pozwala także na wykrycie wad genetycznych, takich jak na przykład zespół Downa. Innym sposobem na pobranie próbek DNA jest wyizolowanie go z krwi matki dziecka. Usługa ta może być wykonana po 10. tygodniu ciąży, a jej ostateczny koszt to około 6000 złotych.