ludzkie-dna

Znajomość genomów ludzkich i zwierzęcych

Ludzki genom udało się poznać oficjalnie w 2001 roku, jednakże badania nad genomami trwały już  o wiele wcześniej. Dla naukowców istotne było również to, czy genomy ludzkie oraz zwierzęce różnią się na tyle, aby niemożliwe było przeprowadzanie badań na zwierzętach w celu uzyskania zadowalających efektów m.in. terapii poważnych chorób. Człowiek posiada 23 pary chromosomów, z czego 22 to pary autosomów, zaś jedna to para chromosomów odpowiedzialna za płeć. Nie znaleziono drugiego genomu zwierzęcego, który zawierałby dokładnie taką samą ilość par chromosomów; podobne ilości posiadają m.in. królik czy gibon (22 pary) oraz jeż (24 pary). Co ciekawe, wszystkie małpy człekokształtne na czele z szympansem, długo uważanym za najbliższego krewniaka człowieka, mają również 24 pary chromosomów w genomie.

dna-zwierzat

To jednak nie wszystko. Wraz z rozwojem badań naukowcom udało się zestawić m.in. genom ludzki oraz wspomnianego szympansa. Dotychczasowe badania przeprowadzone w 1984 roku na podstawie hybrydyzacji DNA i łączenia DNA szympansa i człowieka wskazywały nawet 98% zgodność między obiema próbkami. Tymczasem przeprowadzone w 2008 roku dokładne porównania obu genomów wskazują jedynie na ok. 70% podobieństwo.